Login Contack Us sitemap
Pomoc Psychoterapeutyczna
Pomoc Psychoterapeutyczna
Psychoterapia O mnie... Zakres pomocy... Kilka słów o... Zakres problematyki... Ile kosztuje terapia... Kontakt Psychoedukacja Grupy
Ile kosztuje terapia...

WYSOKOŚĆ HONORARIUM w roku 2018

Honorarium jest finansową gratyfikacją dla terapeuty, który podejmuje wieloaspektową, złożoną pracę na rzecz osoby lub osób, która (e) korzysta (ją) z terapii.


Konsultacja indywidualna - 130 zł / 60 min
Konsultacja pary - 260 zł / 120 min


Honorarium:

Sesje indywidualne odbywające się 1 raz w tygodniu / 50 min - 120 zł /50 min
Sesje indywidualne odbywające się 2, 3 razy w tygodniu /50 min - 90 zł/ 50 min


Sesje pary /100 min - 240 zł/100 min


Wszystkie konieczne warunki współpracy omawiane są na konsultacji i poprzedzają zawarcie kontaktu terapeutycznego między terapeutą a pacjentem/klientem.
Warunki te określają specyfikę pracy terapeutycznej, zawierają ustalenia dotyczące celu pracy terapeutycznej, częstotliwości spotkań, przerw urlopowych pacjenta i terapeuty, sposobu kontaktu, wysokości honorarium i sposobu rozliczeń.
Kontakt terapeutyczny jest wiążący dla obu stron na czas trwania współpracy.
Osoba podejmująca osobistą pracę terapeutyczną rezerwuje na czas trwania procesu terapeutycznego stały termin oraz ilość spotkań tygodniowo. Jest to czas przeznaczony tylko dla niej. Terapeuta zobowiązuje się tym samym do nieodstępowania ustalonego terminu innym pacjentom/klientom oraz do osobistej, stałej gotowości do pracy na rzecz pacjenta/klienta w określonym czasie i terminie.
Jeżeli pacjent /klient nie przychodzi na umówione godziny spotkań ponosi ich koszt.


gabinet@pomocpsychoterapeutyczna.pl Umw si na spotkanie
Copyright © 2009
Design by www.professionalit.com.pl/