Login Contack Us sitemap
Pomoc Psychoterapeutyczna
Pomoc Psychoterapeutyczna
Psychoterapia O mnie... Zakres pomocy... Kilka słów o... Zakres problematyki... Ile kosztuje terapia... Kontakt Psychoedukacja Grupy
Kilka słów o nurcie terapeutycznym, w którym pracuję...

Posłużę się cytatem z ksi±żki Irvinga Yaloma " Patrz±c w słońce ":
"...by móc zaradzić‡ ludzkiej rozpaczy trzeba zrozumieć‡, że to co nam dokucza, wywodzi się™ nie tylko z naszego podłoża genetycznego, nie tylko z walki naszych stł‚umionych instynktownych popędów, nie tylko z uwewnę™trznionych przez nas znacz±…cych dorosł‚ych, którzy mogli nas zaniedbywać‡, nie kochać, czy być‡ neurotycznymi, nie tylko z zaburzonych form my¶›lenia, nie tylko z odł‚amków zapomnianych traumatycznych wspomnień„ czy aktualnych życiowych kryzysów dotycz±…cych kariery albo relacji z ważymi osobami, ale także z konfrontacji z naszym istnieniem..."

Najbliższym mojej osobie okre¶leniem nurtu terapeutycznego, w którym pracuję jest szeroko rozumiane podej¶cie humanistyczne, otwarte na wszelkie aspekty ludzkiej egzystencji i różnorodno¶ci problemów z nich wynikaj±cych.
gabinet@pomocpsychoterapeutyczna.pl Umów się na spotkanie
Copyright © 2009
Design by www.professionalit.com.pl/