Login Contack Us sitemap
Pomoc Psychoterapeutyczna
Pomoc Psychoterapeutyczna
Psychoterapia O mnie... Zakres pomocy... Kilka słów o... Zakres problematyki... Ile kosztuje terapia... Kontakt Psychoedukacja Grupy
Zakres pomocy psychoterapeutycznej...

KONSULTACJA INDYWIDUALNA
są to zazwyczaj 1 - 2 spotkania trwające 60 minut

KONSULTACJA PARY
są to zazwyczaj 1- 2 spotkania trwające 120 min


KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
jest to praca terapeutyczna w określonej wspólnie ilość sesji, kontakt jest zamknięty, praca odbywa się 1 lub więcej razy w tygodniu o stałej porze, sesje trwają 50 minut


DŁUGOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
jest to systematyczna praca terapeutyczna bez określenia ilości sesji, kontakt jest otwarty i bezterminowy, terapię można zakończyć w dowolnym momencie, sesje odbywają się 1, 2 lub 3 sesje w tygodniu o stałej porze, sesje trwają 50 minut


KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA PAR
jest to praca terapeutyczna z parą w określonej wspólnie ilość sesji, kontakt jest zamknięty, sesje odbywają się 1 lub więcej razy w tygodniu o stałej porze, trwają 90 minut


DŁUGOTERMINOWA TERAPIA PAR
jest to systematyczna praca terapeutyczna z parą bez określenia ilości sesji, kontakt jest otwarty i bezterminowy, terapię można zakończyć w dowolnym momencie, sesje odbywają się 1 raz w tygodniu lub co 2 tygodnie o stałej porze, trwają 90 minut


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilość sesji w tygodniu zależy od wyzwania terapeutycznego postawionego przed terapeutą i pacjentem oraz od świadomości pracy, jaka jest potrzebna do podjęcia tego wyzwania. By było możliwe rozpoczęcie pracy terapeutycznej a potem systematyczne jej wykonywanie omawiane są na konsultacji wszystkie warunki konieczne by proces ten mógł zaistnieć. Omówienie warunków, celów pracy i świadomości drogi do przebycia poprzedza każdą formę terapii, zarówno indywidualnej, jak i terapię par i kończy się zawarciem kontaktu terapeutycznego.


gabinet@pomocpsychoterapeutyczna.pl Umów się na spotkanie
Copyright © 2009
Design by www.professionalit.com.pl/